Ders içeriği

· Bulanık Küme

· Temel işlemler

· Ardaşık işlemler

· Maksimum Minimum alma

· Bulanık Kontrol Sistemi

· Optimum’un bulunması

· Bulanık Sorgulama

· Bulanık Türev

· Bulanık İntegral

· Bulanık Çizge

Ders1     Lab1

Ders2     Lab2

Ders3    Lab3

Ders4     Lab4

Ders5     Lab5

Ders6    

Ders7    

Ders8

Ders9

 

 

 

 

Sunum Dosyaları :

Konular:

Siluet

BULANIK MANTIK