İş etiketi satırınız burada yer alacak.

İş Adı

Ders içeriği

· Görüntü

· İmge

· İmge işleme ve uygulama alanları

· İmgenin oluşturulması

· Video kavramı

· Sayısal imge kavramı

· Sayısala dönüştürme

· Sayısal imgede pixel kavramı

· Çözünürlük

· İmge dosyaları

· Ters çevirme, Aynalama, Öteleme, Döndürme

· Yakınlaştırma, Uzaklaştırma

· İmge pekiştirme

· Parlaklık, Kontrast

· Eşikleme, Olumsuzlama

· Histogram

· Histogram eşitleme

· Karşıtlık yayma

· Konvolüsyon

· Alçak geçiren süzgeç

· Yüksek geçiren süzgeç

· Kenar bulma

· Korelasyon

· Ortanca süzgeç

Ders1     Lab1

Ders2     Lab2

Ders3    Lab3

Ders4     Lab4

Ders5     Lab5

Ders6    

Ders7    

Ders8

Ders9

Fourier

 

 

 

Sunum Dosyaları :

Konular: