Ders içeriği

· Yığıt (Stack)

· Kuyruk (Queue)

· Listeler

· Ağaçlar

· Özyinelemeli (Rekürsif) yapılar

· Sıralama Algoritmaları

· Graflar

· Dosyalarda arama işlemleri

Ders1     Lab1

Ders2    Lab2

Ders3    Lab3

Ders4     Lab4

Ders5     Lab5

Ders6    

Ders7    

Ders8

Ders9

 

 

 

 

Sunum Dosyaları :

Konular:

Siluet

VERİ YAPILARI