Ders içeriği

· Tek değişkenli fonk.kökleri

· interpolasyon

· Sayısal Türev

· Sayısal integral

· Diferansiyel denklem çözümü

· Faktörizasyon

· Lineer olmayan denklem sistemleri

Ders1     Ödev1

Ders2     Ödev2

Ders3     Ödev3

Ders4     Liste

Ders5     Ödev5

Ders6    

Ders7    

Ders8

Ders9

 

 

 

 

Sunum Dosyaları :

Konular:

Siluet

SAYISAL METOTLAR